АКУПУНКТУРА

Акупунктурата е древен метод на лечение, който се използва в страните от Далечния Изток от няколко хилядолетия. На запад тя става известна едва през 18-ти век, а само от около 30 години се счита за високо ефективна терапия.

Клиничните проучвания показват, че може да бъде от голяма полза за пациентите и да помага при голям брой заболявания. В момента тя е една от най-популярните алтернативни терапии и все по-широко се използва в западните клиники, които прилагат т. нар. интегриран подход в медицината.

Думата “акупунктура” идва от латински език – “acus” – игла и “punctura”/от pungere/– пробождам, като буквално означава убождане с игли. Този термин е описателен и е използван от западно-медицинската наука за обозначаване на един от основните методи на традиционната китайска медицина.

Китайската медицина се основава на теорията, че всички организми притежават жизнена енергия – “Чи”. При човека и висшите бозайници енергията циркулира в тялото по 12 невидими енергийни линии, познати като “меридиани”. Всеки меридиан е свързан с определен орган и е неразделна част от него. Помежду си меридианите са свързани чрез сложна мрежа от по-малки канали. Съвременните изследвания показват, че на местата, в които се намират акупунктурните точки, електрическата проводимост на кожата е няколко пъти по-висока от тази в съседните участъци.

Жизнената енергия се състои от две противоположни и същевременно допълващи се сили – “Ин” и “Ян”, които, за да бъдем здрави, трябва да се поддържат в равновесие. Това ще позволи на енергията да “тече” свободно. Нарушаването на баланса или блокиране на потока на Чи е това, което дава началото на заболяване.

Практикуващите акупунктура поставят много фини игли в различни точки на тялото, за да възстановят баланса на енергията и да подпомогнат съпротивителните сили на организма (Чи) да преодолеят причините за заболяването. В едни случаи се налага тези сили/енергия да бъдат стимулирани (когато организмът и психическите сили са изтощени), а в други трябва да бъдат успокоявани или хармонизирани. Следователно, иглите изпълняват ролята на малки, фини лостчета за задвижване, отпушване, пренасочване и регулиране на жизнената енергия.

 

Често задавани въпроси ›› 

Принципи на работа ››