Какъв е механизмът на действие на акупунктурата?

Въздействието на акупунктурата е насочено едновременно към решаване на конкретното оплакване на пациента и хармонизиране работата на вътрешните органи и жлези, така че да предотврати ново появяване на това или друго оплакване.

Съществуват много теории за научно обяснение на механизма на действие на акупунктурата. Някои от тях са следните:

  • Акупунктурата стимулира освобождаването на облекчаващи болката ендорфини;
  • Повлиява освобождаването на невротрансмитери – субстанции, които пренасят нервни импулси до мозъка;
  • Повлиява автономната (вегетативната) нервна система (т.е. балансира симпатикусова и парасимпатикусова система);
  • Стимулира кръвообращението;
  • Повлиява био-електрическите потоци в тялото.

Тези чисто научни теории звучат за повечето хора надеждно, но най-вероятно за неспециалистите са неясни. Освен тях, искам да дам и една по-различна и лесна за възприемане интерпретация на действието на иглите. Тя се основава на китайската теория, че иглотерапията въздейства едновременно на трите тела или сфери на човека – ментална, емоционална и физическа (физиология и анатомия). Или казано по друг начин: на тялото, емоциите и духа.

Специфичното й въздействие върху всяко от тези нива е следното:

  1. Успокоява духа (или може би предпочитате думата съзнание?). Когато съзнанието е превъзбудено, спирате да мислите трезво и страдате, както и тези около вас – от вас.
  2. Иглите отпушват натрупаните излишни емоционални товари. Дали си давате сметка, че задържаните емоции причиняват големи телесни проблеми?
  3. Облекчава болката и дискомфорта на телесно ниво (единственото съществуващо според голяма част от хората).

 

Акупунктура˜ ‹‹

Често задавани въпроси ‹‹