Как протича един преглед в кабинет по акупунктура?

Приемът започва с разговор, в който лекарят ще ви зададе много въпроси, които на пръв поглед не са свързани с основното оплакване. За повечето хора това звучи странно, защото са свикнали от прегледите при специалисти, всеки от тях да задава въпроси само в своята област и почти да не се интересува от други области и системи от тялото.

В китайската медицина лекарят се стреми да си изгради цялостно впечатление за пациента – за начина на живот, социална, професионална и семейна роля, духовни нагласи и търсения, удовлетвореност или празнота и песимизъм. На фона на цялата тази картина се разглеждат настоящите оплаквания и причината, която е довела човека да потърси помощ.

Голяма част от хората не са свикнали да наблюдават емоционалните си състояния и изпитват огромни затруднения да изразяват с думи чувствата си. Част от въпросите са свързани с емоционалния свят на пациента, тъй като отговорите могат да ориентират лекаря към корените на цялостния дисбаланс в организма. Освен това, навиците на хранене, предпочитанията към различни вкусове и режимът за освобождаване на червата и пикочния мехур показват къде системата за усвояване и преработване на енергията се нуждае от корекции.

От съществена важност са и подробностите свързани със съня и изпотяването, чувството за студ или топлина по тялото и дори любими сезони и часове от денонощието.

След разговора, лекарят преминава към преглед, който включва оглед на лицето, очите, кожата и оглед на езика.

Палпирането на различни части от тялото се извършва, за да се приложат няколко специфични за акупунктурата диагностични метода: 1) пулсова диагностика, с която може най-точно да се прецени моментното енергийно състояние на всеки един от органите/меридианите; 2) диагностика по корема, за установяване на промени на фундаментално ниво, както и за сравняване с резултатите от пулса и езика; 3) меридианна диагностика – палпиране на точки по крайниците за установяване на патологични промени в съответните меридиани; 4) диагностика по шу-точките на гърба.

Събраната информация от тези различни диагностични методи, които са свързани с изработването на специфична наблюдателност и сетивни умения, допълва оформената при разговора картина за състоянието на пациента. Обобщаването на данните довежда лекаря до диагноза и до решение за това какво трябва да се предприеме.

След окончателния анализ, лекарят ще предложи курс на лечение с един или няколко от методите на традиционната китайска медицина.

Акупунктура˜ ‹‹

Често задавани въпроси ‹‹