Как се избират точките за убождане? Хронопунктура?

При избора на най-подходящите за вашия случай акупунктурни точки, се взимат предвид всичките ви оплаквания, дори и най-незначителните. Значение има преобладаващото ви настроение, както и обичайните реакции на стрес. Изключително важно е в коя част на денонощието се появява проблема, в кой сезон се изостря, влияе ли се от метеорологичното време и др.

В практиката си отделям основно внимание на използването на хронопунктурата. Това е същността на даоистката акупунктура. При нея подборът на лечебните комбинации се съобразява не само с оплакванията на пациента, но и с неговата/нейната възраст, годишното време, фазата на луната, деня и часа, в който се провежда лечението.

Тази на пръв поглед прекалена сложност изразява стремежът да се постигне не само хармония във вътрешността - между тяло, емоции и съзнание, но и между човека и заобикалящата го среда.

Характерното за този метод е, че с помощта на сложни изчисления се определят точките, които в момента на процедурата са “отворени” за въздействие. Най-често използвните методите са Лин Гуй Ба Фа, Фей Тен Ба Фа, Дзъ Ву Лю Жу и др. Отворените точки биха могли да се изчислят предварително и часът за следващата процедура да се назначи във време, в което са отворени тези от тях, които са най-подходящи за състоянието на пациента.

Освен “отворени” точки, хронопунктурата включва и изчисляване на зоните, в които убождането в момента на процедурата при конкретния пациент е нежелателно или противопоказано.

Хронопунктурата може да се използва самостоятелно или в комбинация с широко известните методи на подбор на точки (локални и далечни точки, му и шу точки, ло-точка и източник, си-процепващи точки, според патогенетичния механизъм, ляво-дясно и т.н.). В случай на комбинирано използване, първоначално се въздейства само на отворените точки, след което и на останалите.

 

Акупунктура˜ ‹‹

Често задавани въпроси ‹‹