ЗА САЙТА

Сайтът е за всички, които желаят да научат повече за източните методи на лечение и са отворени да изпитат тяхното меко и благотворно въздействие.

Ако сте склонни да оценявате едно знание по ползата, която то би ви донесло и нямате предубеждения, свързани с посоката на света, от която идва или от кога е, този сайт е за вас. Истинското познание няма възраст.

Името на сайта изразява преклонението ми пред достиженията на даоистката мисъл и практика. С това искам да подчертая желанието си да следвам традиционния стил на практикуване на акупунктура, основан на акупунктурната класика – Ней Дзин (Су Вън и Линг Шу), Нандзин, Да Чен, т.н.

Разграничавам се от лекомисления начин, по който много специалисти медици използват акупунктурата, като считат, че тя е само още един интересен начин да въздействат върху нервните окончания и използват диагностика по западен медицински модел и лечение с използване на готови, традиционни точкови рецепти. Двете медицини трябва да се интегрират, но не чак толкова повърхностно.

Благодарен съм на западно-медицинското си образование, че ми позволява да сравнявам двата подхода и да оценявам истинските възможности на китайската медицина.

Информацията в този сайт е предназначена за всички, които поради една или друга причина са обърнали погледа си и към различните от конвенционалната медицина практики. Надявам се да спомогне за разширяване на кръгозора и на тези, които знаят малко за китайската медицина.

Ползвайте я със здраве и с благодарност към даоистките учители, които са решили да открият за света своите ревностно пазени в миналото тайни!