Здраве и болест – даоистка китайска медицина

“Да лекуваш болест след нейното проявяване, е като да започнеш да копаеш кладенец,
след като човекът ожаднее.”

Ней Дзин

Даоизмът е най-старата философска система в Китай. Тази система е повлияла най-много традиционната китайска медицина /ТКМ/ и е дала не само нейната теоретична основа, но е допринесла за развитието и на различните методи на лечение, като убождането с игли, лечението с билки, масаж, лечебното хранене и упражнения за тялото и ума, наречени Чигун.

Това е най-широкоскроеното учение, което някога е раждано от човешката цивилизация, защото в него няма противопоставяне и насилие, а само безпристрастно описване и стремеж към естествено следване на хода на природните явления.

В тази философия човекът никога не е разглеждан като завоевател и покорител, а е възприеман като микрокосмос (малко копие на Всемира), на който постоянно се налага да взаимодейства със заобикалящата го среда-макрокосмос (околна, социална, битова). В този човек-микрокосмос действат същите закони, които важат и за макрокосмоса. Точно затова търсенията на даоистите са насочени към хармоничен живот в синхрон с цикличните процеси в природата и следването на тези закони (Дао) е считано за най-висша мъдрост.

Запазването на здравето е процес на постоянно поддържане на вътрешното равновесие, както на психо-емоционално, така и на физическо ниво, в отговор на непрекъснато променящите се външни условия.

Силата на китайската медицина се корени това, че тя поставя вниманието си основно върху предпазването от заболявания. Въпреки, че преди две-три хиляди години хората не са разполагали с електронна техника и синтетични химически вещества, умовете им са работели в друга посока и са намерили естествени начини за справяне с много проблеми. Философските им възгледи са били различни от нашите и това им е дало възможност да погледнат на същите общочовешки проблеми по различен начин.

От многовековните си наблюдения са установили, че рядко болестите се развиват много бързо, те винаги имат предвестници, които, ако човек е загрижен за себе си, открива навреме. Когато тези предвестници бъдат забелязани и се вземат необходимите мерки, не се стига до сериозни и тежки заболявания. Ако, обаче, човек не обръща внимание на леките смущения и чака да се стигне до там, че да не е в състояние да изпълнява ежедневните си задължения, излекуването е трудно. Тогава вече, дори и част от най-смущаващите симптоми да бъдат премахнати с един или друг способ, връщане към първоначалното състояние на относително здраве е почти невъзможно, без цялостна промяна в начина на живот и мисленето.

Точно поради това, че веднъж появили се, заболяванията не се лекуват лесно, даоистките лекари са се насочили към намиране на начини да не допускат възникването на остри неразположения или ако това се случи, да се попречи да се развият в хронично заболяване.

С цел да не се допускат нарушения в баланса на енергията са създадени различни методи на периодично обгаряне с мокса на определени точки, специални дихателни и медитативни техники, комплекси от движения съчетани с дишане и визуализация, хранене и приемане на билкови комбинации. Съществуват разнообразни способи за удължаване на живота и подсилване на енергичността.

С акупунктура, упражнения и специфични дихателни, звукови и виузуализационни техники се изчиства или регулира тялото, когато вече има явно неравновесие - при претоварване, умствено и емоционално напрежение или при първоначалното навлизане на външните болестни фактори (студ, вятър, горещина, сухота и влага) в тялото. Тези техники се използват за да се предотврати преминаването на острите заболявания в хронични или за обратно трансформиране на вече възникнали такива.

Всички методи за въздействие се изпълняват във връзка с и взимайки под внимание естественото нарастване или спад в енергиите около нас ( напр. нарастване на деня или започване на нощта, нарастване на луната или намаляване и др.). И когато изпълняваме упражнение за засилване на слабия ни орган, то ще бъде истински ефективно, когато е съчетано с момента на нарастване на природната енергия, съответстваща на този орган. Така се получава резонанс между външна и вътрешна среда.

Всичко това е толкова сложно, защото никой от нас не е абсолютно здрав. Всеки се ражда с определени наследствени слабости, освен това момента на зачеване и раждането дават своя отпечатък върху всичките ни сфери. Затова, енергията на определени дни, месеци, сезони, години подсилва слабите ни органи и ни уравновесява – тогава се чувстваме добре и заредени, способни. В същите тези дни или периоди други хора нямат сила, чувстват се зле и са нетрудоспособни, защото съчетаното влияние на много фактори се отразява неблагоприятно на енергийния им баланс.

Когато знаем кои органи трябва да засилваме, с поведението си наслагваме различни по сила и влияние, но насочени в една посока въздействия (хранене, мислене/медитация, упражнения, акупунктура, мокса и др.), така че да възстановим нарушеното равновесие.

Даоистката медицина е едно от най-големите богатства на човечеството, защото:

  1. дава методи, с които е възможно да се определи цялостната картина на енергийно неравновесие. Този енергиен дисбаланс е причина за безпокоящите ни симптоми. Той е съвкупност от конституционалните слабости, на фона на които са настъпили измененията от стила на живот и преобладаващите емоции, в съчетание с насложилите се влияния отвъншните болестни фактори.
  2. дава естествени начини, с които можем да обърнем обратно хода на развитие на заболяванията; и
  3. помага да запазваме постоянно равновесието си в динамично променящата се околна среда.

Възползвайте се от тези знания – лечението винаги се оказва многократно по-скъпо от предпазването!

 

Статии ‹‹