ЧИГУН

Какво е чигун ?

Чигун  (пинин “chi gong” – превежда се като упорита и усърдна работа с енергията “чи”) представлява съчетание на физически, умствени и дихателни упражнения. В същността си то е задълбочена методология за психо-физическа тренировка, насочена към самоусъвършенстване.

В основата на тази методология лежи схващането, че съзнанието е висшия ръководител на всички процеси в организма. Различните физически движения на съществуващите стилове чигун са само външната изява на това, което се случва в ума на практикуващия и представляват само част от цялото упражнение.

Общото за всички стилове е, че умствената работа е много важна и представлява 85% от цялата тренировка. Физическото движение до голяма степен подкрепя и засилва способността за концентрация на ума.

Силата на ума се насочва и фокусира върху различни визуализации, звукове, вътрешни усещания и най-вече върху промяна на отрицателните и песимистични нагласи към спокойствие, освободеност, радост, щастие и др.

Видове чигун

В зависимост от преследваната крайна цел на тренировките, чигун би могъл да се раздели на профилактичен, лечебен, религиозен[1] и боен. Също така, в зависимост от методиката на упражняване и съотношението умствена/физическа работа, чигун се разделя на външен еликсир “вей дан” (с повече физическа дейност) и вътрешен еликсир “ней дан” (с преобладаване на умствената работа). По-лесен за усвояване и с по-бързи начални резултати е вей дан чигун.

Концепцията за жизнената енергия “Чи” заема съществено място в традиционната китайска философия, медицинска теория и практика.  Изначалната Чи се възприема като сила, която съществува преди възникването на света, всепроникваща и притежаваща множество проявления. В човешкия организъм има два основни вида Чи – наследствена и придобита. Наследствена енергия получаваме с генетичната информация от родителите и от космоса, а с придобитата енергия от храната, водата и въздуха поддържаме и подхранваме наследствената.

За извършването на всички процеси в организма можем да кажем, че е необходима жизнена енергия Чи и отношенията между човек и природа се основават на взаимодействия на различни видове Чи. От Небето получаваме положителна енергия (с дишането), а от Земята (с поемането на храна и вода) – отрицателна. Обмен на енергия между човек и среда се извършва и на ниво акупунктурни точки.

Съгласно теорията на китайската медицина, недостигът или излишъкът на Чи, както и нейното неправилно течение или блокаж са главните причини за възникване на заболяванията. Поради това, значителна част от упражненията в чигун са насочени към осъзнаване, активиране и ръководене на потоците от енергия по строго установени маршрути (меридиани), с цел поддържане на плавната  циркулация на Чи

Полза и очаквани резултати от практиката

Още след първите занимания практикуващите отбелязват, че са по-спокойни и отчитат подобрение и задълбочаване на съня. След няколко седмици те постигат укрепване на опорно-двигателния апарат, емоционална стабилност и яснота на съзнанието.

Постепенно намалява силата на различни болки и се подобрява подвижността на ставите. Отчита се явно засилване на имунната система.

В резултат – осезателно се повдига духа и желанието за живот, нараства енергичността.

Обучение

Сертифициран съм да преподавам чигун по системата на Грандмастър Мантак Чиа. Заниманията се провеждат всеки четвъртък от 19 ч. в център „Кан и Ли” (линк контакти), намиращ се на ул. „Оборище” 113-115, ет.6, ап.21.  Фейсбук страница…

Повече за системата на Универсално Лечебно Тао(Линк за системата) и какво представляват комплексите и медитациите, можете да видите в сайта на Кан и Ли (линк чигун).

Предлагам консултации на хора, които се занимават редовно с йога, чигун или бойни изкуства, полагат много грижи за себе си и искат със собствени усилия да подобрят състоянието си, но не са успяли да намерят решение на проблемите, въпреки положените усилия и изчетена литература.

Консултацията включва:

1) традиционна китайска диагностика (интервю, пулс, език, корем, китайска астрология);

2) анализ на режим, хранене, физически и психоемоционални натоварвания в ежедневието;

3) предложения за промяна в режима;

4) предложения за промяна на фокуса на тренировките/практиките, така че да доведат до желаната цел.

В кабинета по акупунктура най-често показвам упражнения, свързани със специфичното оплакване, които да спомогнат за облекчаване на симптомите – медицински чигун. Това са различни видове дишане в определени пози със съответни визуализации, изпълнявани в определено време от денонощието и съобразени с посоките на света.
Освен това, тъй като зад повечето физически оплаквания стоят много натрупани емоции, на много хора показвам и ги насърчавам да разучат шестте лечебни звука и медитацията на вътрешната усмивка.

Медитация на “Вътрешната усмивка”.

Седяща медитация за насочване фокуса на съзнанието към вътрешността на тялото. Осъзнаване на вътрешните органи и тяхната постоянна дейност, изграждане на чувство на благодарност и обич към всяка част на тялото. Вътрешната усмивка е съществена за себеприемането. Тя постепенно стопява съществуващото разделение между съзнание и тяло и способства за настъпване на трайна положителна промяна.

Упражнения на “Шестте лечебни звука”.

Активно използване на ума с лесни за изпълнение движения, дишане, визуализация на светлина с определен цвят, издаване на характерен за всеки основен орган звук. Освобождават се натрупаните отрицателни емоции и се трансформират в усещане за лекота и радост, смелост, доброта, способност за прощаване, справедливост, мъдрост и др.


[1] В историята на Китай широко разпространение придобиват още две философско-религиозни системи – конфуцианството и навлезлият от Индия будизъм. Всяка философска система използва чигун, но поставя различен акцент на упражненията и медитациите, според целите, които преследва. Будизмът поставя на преден план развитието на ума и постигането на състояние на безгранично съзнание, конфуцианството се съсредоточава в усъвършенстване на морално-етичните качества, докато даоисткият чигун се стреми да усъвършенства едновременно тяло, емоции/добродетели и съзнание/дух.