НАЧАЛО

Lao-Dz-Universe

“Мислиш ли, че можеш да завземеш Вселената
и да я направиш по-добра?
Не вярвам, че това може да стане.

Вселената е свещена. Не можеш да я подобриш.
Ако се опиташ да я промениш, ще я разрушиш.
Ако се опиташ да я задържиш, ще я изгубиш.

Тъй, понякога нещата са напред, понякога – назад;
Понякога е трудно да дишаш, понякога се получава лесно;
Понякога има сила, понякога – слабост;
Понякога човек е добре, понякога – зле.

Ето защо мъдрецът избягва крайностите,
прекаляването и самодоволството.”

Лао Дзъ, Дао Де Цзин, Двадесет и девет

Добре дошли!

Това е сайт на една лекарска практика, посветена на прилагането на древните знания на китайската медицина. Тази медицина притежава безценен емпиричен, интуитивен и съзерцателен опит, трупан с хилядолетия. Съчетаването на това богатство с познанията по съвременна медицина, дава възможност на много хора да получат облекчение на редица свои физически и емоционални оплаквания.

Практиката ми дава нова алтернатива на хората, търсещи цялостен тип здравни грижи. Здравна помощ, която включва не просто лекарства, режим и диета, а подход, който е насочен към промяна на тяло, емоционално състояние и умствена нагласа едновременно. Крайната цел на този тип лечение е да даде на търсещия облекчение човек път за хармонично общуване със себе си.

В този кабинет лекарят е съветник, а не наставник. Вие избирате кои съвети ще последвате и до каква степен ще се задълбочите в спазването им. Всеки от методите има препоръчителен характер.

За да получите облекчение на страданията си не е необходимо да вярвате в тези методи, но съдействието ви е желателно. Това представлява вашата част от отговорността за здравето ви и има пряко отношение към скоростта на оздравяване и степента на извършваните промени.

Прилаганите методи са изградени върху идеята за живот в хармония с цикличните процеси във Вселената. Човекът е рожба на тази Вселена и от негов най-голям интерес е да следва природните закони, а не да се опитва да подчинява това, което съзнанието му дори не може да обхване.

Първостепенно значение се отдава на предпазването от заболявания и съхраняване на дадените ни по наследство сили.

Диагностиката и лечението са цялостни, което означава, че обхващат всички сфери на отделния човек (тяло, емоционалност и дух) и отчитат влиянието и съответстват на момента, в който се извършват (час на денонощието, ден, месец, сезон, година и др.).

От всички най-голяма полза ще имат хората, които:

  • знаят, че са неповторими и единствени на този свят;
  • търсят индивидуален подход за своите болки и трeвоги;
  • не могат да се примирят с ежедневните шепи лекарства;
  • осъзнават, че сегашните действия и усилия повлияват бъдещото ни състояние;
  • настроени са да мислят в перспектива.